Ми – сильні! Ми – українці!

postheadericon Атестація

Атестація педагогічних працівників

2023-2024 навчальному році

06.10.2023 року відбулося організаційне засідання атестаційної комісії закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садка) № 175 «Оленка» Запорізької міської ради. На засіданні, відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 
затверджено:

 • список педагогічних працівників закладу дошкільної освіти комбінованого типу
  (ясел-садка) № 175 «Оленка», які в черговому порядку атестуються в 2023-2024 навчальному році;
 • графік засідань атестаційної комісії;
 • термін надання документів до атестаційної комісії.

Графік засідань атестаційної комісії

закладу дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла-садка) № 175 « Оленка»

Запорізької міської ради

№ З\п

Термін

 Зміст діяльності

1

06. 10. 2023

організаційне засідання атестаційної  комісії:

·         розподіл функціональних обов’язків;

·         формування і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації;

·         строки, графік проведення засідань атестаційної комісії;

·         строк та адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів;

·         висвітлення інформації на сайті. 

 

 

2   19.10.2023 

засідання атестаційної  комісії

·         розгляд документів, які надійшли до атестаційної комісії;

·прийняття  рішення атестаційною комісією про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника;

·         визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи, педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

 

3

 22.12.2023 

 засідання атестаційної комісії

·         уточнення списку працівників, які підлягають черговій атестації( додатково);

·         прийом заяв і затвердження списку на позачергову атестацію (додаток 2 до Положення);

·         визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи, педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації;

·         висвітлення інформації на сайті.

 

4

 20.03. 2024 

– підсумкове засідання атестаційної комісії. 

·         атестація педагогічних працівників.

 

 

За результатами атестації передбачають:

 1. встановлювати відповідність/невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;
 2. присвоювати наступну, понижувати чи підтверджувати кваліфікаційну категорію;
 3. підтверджувати/не підтверджувати, присвоювати/не присвоювати педагогічне звання;
 4. присвоювати або підтверджувати тарифний розряд

Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія Мінімальний стаж педагогічної роботи Допустимий освітній рівень
 • спеціаліст
1 рік
 • кваліфікований робітник
 • фаховий молодший бакалавр
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст ІІ категорії
3 роки
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст І категорії
5 років
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст вищої категорії
7 років
 • магістр (спеціаліст)
1 рік
 • освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь

Нормативно-правова  база  з питань атестації педагогічних працівників

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 « Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 « Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами до Порядку від 27.12.2019 №1133)

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000  № 963 «Про затвердження переліку  посад педагогічних та науково-педагогічних  працівників ( зі змінами)

 

Порядок подання документів до атестаційної комісії

    Згідно п. 5 розділу ІІІ  Положення про атестацію педагогічних працівників документи до атестаційної комісії педагогічний працівник може подати в паперовій або в електронній формі.

Копії документів, завірені згідно з вимогами, мають бути відповідної якості для отримання розміщеної на них інформації, оригінали документів –  підписання особисто.

Документ, підписання якого вимагається керівником закладу освіти, має містити підпис керівника. Документи у форматі PDF мають відповідати зазначеним вимогам.

Електронний формат документів( формат PDF, кожен документ в окремому файлі) необхідно надсилати на адресу електронної пошти dnz175@ukr.net, зазначивши тему листа « Документи до атестаційної комісії».

Документи в паперовому вигляді надавати до закладу дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла-садка) № 175 « Оленка» Запорізької міської ради секретарю атестаційної комісії Кисленко Світлані Григорівні

 Документи мають бути подані до атестаційної комісії до  18 жовтня 2023 року

 

Перелік документів для надання до атестаційної комісії

закладу дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла-садка) № 175 « Оленка»

Запорізької міської ради

 1. Копія атестаційного листа попередньої атестації.
 2. Копії свідоцтв, сертифікатів, посвідчень про підвищення кваліфікації за останні 5 років перед  атестацією.
 3. Узагальнена інформація щодо підвищення кваліфікації за останні 5 років перед атестацією  за підписом  директора/заступника директора/вихователя – методиста  закладу  освіти   за формою:

 

№ з/п Тема (напрям, найменування) підвищення кваліфікації Повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації або ПІБ фізичної особи, яка  надає освітні послуги з підвищення  кваліфікації Дата видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації Кількість годин або кредитів ЄКТС Дата та номер засідання педагогічної ради закладу освіти про визнання  результатів підвищення кваліфікації (в разі підвищення  у суб’єктів, які не мають ліцензії або  провадять  освітню діяльність  не за  акредитованою освітньою програмою)
           
           

 

 1. Копію диплома про освіту.
 2. Копію трудової книжки для визначення стажу роботи  на посаді.
 3. Документи, що на думку педагога, свідчать про його педагогічну майстерність та/або професійні досягнення,
 4. Опис документів, які подаються до атестаційної комісії.

 

Список педагогічних працівників

закладу дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла-садка) № 175 « Оленка», які в черговому порядку атестуються  в 2023-2024 навчальному році

 

№ з/п ПІБ педагога Посада
1 Балак Світлана Олександрівна вихователь

 

2 Бабченкова Наталія Григорівна вихователь

 

3 Лавринець Тетяна Іванівна вчитель-логопед

 

4 Старих Оксана Юріївна вчитель-логопед

 

5 Христенко Олена Василівна вихователь

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ