Ми – сильні! Ми – українці!

postheadericon Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 175 «Оленка» Запорізької міської ради Запорізької області для дітей віком від двох років до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Управління ЗДО № 175 здійснюється його засновником, Департаментом, ТПравобережний відділ освіти ДОН ЗМР

Безпосереднє керівництво роботою ЗДО № 175 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО № 175 – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Органом громадського самоврядування ЗДО № 175 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє рада ЗДО № 175

Comments are closed.