Ми — сильні! Ми — українці!
Розділи

postheadericon Благодійний фонд «Промінь»

                                        Благодійній фонд «Промінь» дошкільного навчального закладу діє на підставі законодавства України та Статуту.

Діяльність БФ «Промінь» в 2023-2024 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

postheadericon Вільні місця

На 01. 09. 2023 року вільні місця в закладі дошкільної освіти відсутні.

Інформацію щодо наявності вільних місць в ЗДО № 175 можливо дізнатися на сайті Електронної реєстрації в закладі дошкільної освіти: http://reg.isuo.org

postheadericon Освітня програма

Освітня програма

на 2022 — 2023 н. р.

 

postheadericon Мережа груп

МЕРЕЖА ГРУП 2023-2024 н.р.

 

№ п/п Вікова група Кількість груп Режим перебування
1 від 2-3 років 2 10,5; 12 годин
2 від 3-4 років 2 12 годин
3 від 3-4 років (спеціальна) 1 10,5 годин
4 від 4-5 років  2 12 години
5 від 5-6 років 1 12 годин
6 від 4-5 років (спеціальна) 2 10,5 годин
7 від 5-6 років (спеціальна) 1  10,5годин
8 від 5-6 років (короткотривала) 1 2 годин
Всього груп 12  
Всього дітей 181  

postheadericon Нормативно-правове забезпечення закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 175 «Оленка» в  2023/2024 н.р. у своїй діяльності керується:

 1. Закон України «Про освіту»  №   2145-VIII від 05.09.2017 року

    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

 1. Закон України «Про дошкільну освіту»

        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

 

 1. Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-ІІІ  від 26.04.2001 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 

 1. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX від 15.03.2022

       https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

 

 1. Лист МОН «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» від 02.04.2022 №1/3845-22
 2. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (2021) https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

 

 1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti

 

 1. Лист МОН № 1/8504-22. від 27 липня 2022 р.  «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci

 1. Лист МОН № 1/23180-21 від 30.12.2021 «Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/dlya-fahivciv/metodiki-inkluzia

 

 1. Лист МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zarahuvannya-do-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ditej-iz-chisla-vnutrishno-peremishenih-osib

 

 

 

 1. Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03. 2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 

 

 1. Лист МОН № 1/3872-22 від 04.04.4044 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

 

 

 1. Лист МОН №1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-komunikaciyi-z-ditmi-doshkilnogo-viku-z-rodin-uchasnikiv-oosato-vnutrishno-peremishenih-osib-ta-organizaciyi-vzayemodiyi-z-yihnimi-batkami

 1. « Положення про ЗДО» № 86 від  02. 2021 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text
 2. «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»    наказ  МОЗ України  № 234   03.2016 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

postheadericon Інформація про стан використання бюджету у розрізі статей доходів і видатків

 

 

 

 

 

 

 

postheadericon Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році

 

Кошторис на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postheadericon Інформація про кошти, отриманні з інших джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

 

 

 

 

 

 

 

postheadericon Фінансування

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

 

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році 

 

 

Інформація про стан використання бюджету у розрізі статей доходів і видатків 

postheadericon Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти

З В І Т

керівника ДНЗ № 175

з питань статутної діяльності

у 2021-2022 навчальному році

1.Підвищення рівня організації освітнього процесу ДНЗ

Діяльність дошкільного навчального закладу в 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення якості дошкільної освіти, створення належних умов функціонування  та реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

— популяризацію обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку;

— формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності; 

— забезпечення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей шляхом проведення  фізкультурно-оздоровчої роботи;

— забезпечення наступності в реалізації завдань між дошкільною та початковою ланками освіти;

— зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази;

— здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення;

— удосконалення предметно-ігрового розвиваючого середовища;

— оновлення осередків з різних видів життєдіяльності дітей

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, реалізація якого здійснювалася через програму розвитку дітей «Дитина» (2016 р), програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення» (авт. Трофименко Л.І 2016 р)., парціальних програм: «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.); програмою розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ з LEGO» (Київ, 2016 рік), методичним комплексом «Шість цеглинок», «Дитячий шейпінг» парціальна програма ( ДНЗ № 175 « Оленка» укладач Яценко О.В., Ксєндзова О.Ю.  м. Запоріжжя, 2019 р), програма та методичний посібник   з  навчання дітей старого дошкільного віку гри в шахи « Шаховими стежинами»  (укладачі: В. Куприенко, О.Ходосенко, О.Сандакова  ) вид., Мандрівець 2017

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій  розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові педагогічні ідеї, технології, в центрі яких — особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяло впровадження  педагогічних технологій в освітній процес. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, експериментування та впровадження сучасних перспективних програм та методик, бо модернізація освіти вимагає змін самого педагога, орієнтуючись на виклик часу.     

Протягом навчального року колектив працював над такими річними завданнями:

 1. продовжив роботу щодо соціального розвитку, формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії (2 рік ); 
 2. оптимізував освітню роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти засобами педагогічних технологій (Lego технології, ТРВЗ, З. Дьєнеша, Н.Гавриш, М. Монтессорі, прийомів мнемотехніки) спрямованих на розвиток особистості дитини ( 4 рік);
 3. спрямував роботу колективу та батьків на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності дошкільників шляхом формування знань спрямованих на запобігання виникнення і поширення хвороби (COVID-19) та цінного ставлення  до свого здоров’я;
 4. продовжив роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

        Для  ефективного навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників рівня сформованості компетентності за освітніми лініями Базового компоненту зроблено висновки.

Зведені показники реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти

Порівняльна таблиця результативності освітнього процесу

за І та ІІ півріччя 2020-2021 н.р. в І молодших групах № 16, 17

  Показники рівнів розвитку Динаміка показників
І півріччя ІІ півріччя
В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Мовлення дитини 0 5 22 24 10 12 16 13 +10 +7 -6 -11
Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 0 8 23 20 3 4 20 17 +3 -4 -3 -3
Особистість дитини 0 10 23 18 10 26 10 5 +10 +16 -13 -13
Дитина у світі культури 0 4 28 19 8 19 16 8 +8 +15 -12 -11
Дитина в соціумі 0 4 43 6 12 11 24 4 +12 +7 -19 -2
Дитина у природному довкіллі 0 4 35 21 5 14 13 19 +5 +10 -22 -2
Гра дитини 0 2 33 16 9 14 8 20 +9 +12 -13 +4

*В — високий, Д — достатній, С — середній, Н — низький.

 Порівняльна таблиця результативності освітнього процесу

за І та ІІ півріччя 2020-2021 н.р. в групах молодшого віку № 2,5,8

Зміст освіти

(освітні лінії)

Показники рівнів розвитку Динаміка показників
І півріччя ІІ півріччя
В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Мовлення дитини 4 20 20 1 21 20 9 5 +17 0 -11 +4
Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 4 14 25 3 13 29 1 2 +9 +15 -24 -1
Особистість дитини 3 18 23 12 19 24 11 1 +16 +6 -12 -11
Дитина у світі культури 3 24 23 6 16 27 11 1 +13 +3 -12 +5
Дитина в соціумі 4 16 26 10 14 31 10 0 +10 +15 -16 -10
Дитина у природному довкіллі 4 16 24 12 19 23 11 2 +15 +7 -13 -10
Гра дитини 4 14 25 1 1 3 29 11 2 +9 +15 -14 +1

 *В —високий, Д — достатній, С — середній, Н — низький.

Порівняльна таблиця результативності освітнього процесу

за І та ІІ півріччя 2020-2021 н.р. в групах середнього віку № 4,7,3,6

Зміст освіти

(освітні лінії)

Показники рівнів розвитку Динаміка показників
І півріччя ІІ півріччя
В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Мовлення дитини 4 32 34 19 21 40 28 2 +17 +8 -6 -17
Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 4 37 28 20 27 35 23 6 +23 -2 -5 -14
Особистість дитини 7 41 31 10 26 44 20 1 +19 +3 -11 -9
Дитина у світі культури 5 28 35 21 25 35 28 3 +20 +7 -7 -18
Дитина в соціумі 17 31 25 16 33 27 29 2 +16 -4 +4 -14
Дитина у природному довкіллі 16 30 30 13 32 32 24 3 +16 +2 -6 -10
Гра дитини 10 37 30 12 24 45 21 1 +14 +8 -9 -11

 * В — високий, Д — достатній, С — середній, Н — низький.

Порівняльна таблиця результативності освітнього процесу

за І та ІІ півріччя 2020-2021 н.р. в групах старшого віку № 1, 9

Зміст освіти

(освітні лінії)

Показники рівнів розвитку Динаміка показників
І півріччя ІІ півріччя
В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Мовлення дитини 9 15 23 7 12 29 12 1 +3 +14 -11 -6
Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 11 26 12 5 20 21 10 3 +9 +5 -2 -2
Особистість дитини 13 19 19 3 24 21  

7

 

2 +11 +3 -12 -1
Дитина у світі культури 14 20 18 2 19 26 7 2 +5 +6 -11 0
Дитина в соціумі 6 22 20 6 17 30  

5

 

2 +11 +8 -15 -4
Дитина у природному довкіллі 8 35 9 2 13 29 10 2 +5 -6 +1 0
Гра дитини 18 21 13 2 28 19 5 2 +10 -16 -8 0

 *В — високий, Д — достатній, С — середній, Н — низький.

Дані, наведені в таблиці свідчать про те, що на кінець навчального року (у порівнянні з вереснем) зросла кількість дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності, більшість дітей з низьким рівнем  перейшли на середній і достатній рівні, що свідчить про ефективність освітнього процесу. Діти мають певну систему знань з усіх освітніх ліній (в обсязі вимог програми «Дитина», володіють життєво необхідними уміннями та навичками в кожній із 7-ми освітніх ліній. Окрім загальної позитивної тенденції зростання рівнів досягнень дітей також простежується позитивна динаміка змін кожної дитини. Кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньої роботи.

Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ДНЗ. 

Одним із завдань в роботі педагогів  груп старшого віку  «Зірочки» вихователі Піскунова С.А., Косенко К.П., «Калинка» вихователі Гаврилова О.М., Боженко К.В., гр. «Козачата», Христенко О.В., Романова І.М.    було формування життєвої компетентності дошкільника, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок освітньої діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Всього до школи йдуть  61, діагностованних 52 

Наприкінці 2020-2021 навчального року було проведене  вивчення  психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Всього зі спеціальної  групи  для дітей з порушенням мовлення «Барвінок» випускається 15 дітей  до школи (діагностовано 12),  з групи «Зірочки» випускається 24 дитини (діагностовано 22), з групи «Калинка» випускається 14 дітей ( діагностовано 10), з групи «Козачата» випускається 8 дітей (діагностовано 8). Моніторинг здійснювався по 16  методикам, результати кожного випускника фіксувались у протоколі, 15 з яких проводились безпосередньо з дітьми, а 1 методика відводилась для експертної оцінки. Навчальна мотивація дітей діагностувалась з допомогою методики «навчальна мотивація» і дала такі результати: зовнішня мотивація – 4; навчальна мотивація – 14; ігрова мотивація – 4; позиційна мотивація – 6; соціальна мотивація – 23; мотивація отримання оцінок – 1.   

З результатів бачимо,  що випускники  44,3%  мають мотивацію до навчання.

 

2.Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування  ДНЗ

Галузь освіти міста – один із пріоритетів в діяльності виконавчих органів міської влади, яка забезпечує інноваційний та є інвестицією  в соціально-економічний, національно-культурний, сталий розвиток м. Запоріжжя.

         У проектуванні освітньої реформи в нашій державі-розбудові нової української школи, як простору освітніх можливостей, звичайно, базисом є належне матеріальне-технічне забезпечення для збереження життя та здоров`я дітей. За системної, активної та дієвої підтримки Запорізької міської ради розпочато послідовну роботу, направлену на докорінні якісні зміни матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної відповідності умов їх утримання.

За кошти депутатського фонду (65 000,00) планується частково замінити вимощення тротурних доріжок та відремонтувати вентиляційну систему харчоблоку.

Не можна обійти увагою допомогу батьків. У звітному періоді за кошти благодійного фонду здійснено: поточний ремонт приміщень; фарбування обладнання на прогулянкових майданчиках; оформлення інтер’єру. Придбано: дитячі меблі; м’який інвентар; робочий інвентар; спортивний інвентар; методичну літературу; іграшки; миючи засоби. 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища за­кладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння ново­введень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу.

 1. Кадрове забезпечення

Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 65 працівників.  Дошкільний заклад 100% укомплектовано педагогічними кадрами відповідно до Типових штатних нормативів. З них: 1 – директор, 1 — вихователя-методиста, 1 – практичний психолог, 2 – музичних керівника, 22 — вихователя, 4 — вчителя-логопеда, 1 — соціальний педагог, 1 – інструктор з фізичного виховання.

Якісний склад педагогічних кадрів. Освітній рівень педкадрів

Освіта кількість відсоток
молодший спеціаліст 16 51,6
бакалавр
спеціаліст 15 48,4
магістр    
загальна середня освіта
іншого спрямування  

 

Віковий склад педагогічних кадрів:

Вікова категорія кількість відсоток
до 30 років 2 6,4
30 – 40 років 8 25,8
41- 50  років 14 45,1
51 –  54 років 3  9,7
понад 55 років 4 12,8

 

Склад педагогічних кадрів за стажем роботи:

Стаж кількість відсоток
до 5 років 5 16,1
6-10 років 6 19,4
11-20 років 3 9,7
20 -30 11 35,4
понад 30 років 6 19,4

 

                 Склад педагогічних кадрів за результатами атестації

Категорія кількість відсоток
спеціаліст вищої категорії 6 19,4
спеціаліст І категорії 4 12,8
спеціаліст ІІ категорії 2 6,4
спеціаліст ( атестованих) 1 3,3
11 тарифний розряд 11 35,4
не атестувалися 6 19,4
9 тарифний розряд 1 3,3
педагогічне звання «Вихователь-методист» 4 12,8

         В ДНЗ працює стабільний, працездатний, згуртований колектив однодумців, для яких характерні риси: працездатність, професіоналізм, стабільність, ініціативність, творчість. Кількісний та якісний склад педагогів за останній рік практично не змінювався. Але необхідно проводити подальшу роботу з педагогами щодо здобуття вищої педагогічної освіти.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю. 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я.

      Організація фізкультурно-оздоровчої роботи здійснювалася  у закладі  відповідно до методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах » (лист МОН  від 02.09.2016 № 1/9-456) та передбачала такі напрями:   організація рухової активності дитини, оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор, застосування «методу рухових задачок» (О. Аксьонової), використання кінезіології, як технології «навчання в русі», біоенергопластики, тощо. 

На фізкультурних заняттях діти займаються без взуття, лише в шкарпетках з прорезиненою стопою, що є корисним для профілактики плоскостопості.

У групах, за результатами антропометричних вимірювань проводиться маркування меблів. Також, ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.      Медико-педагогічний контроль за фізкультурними заняттями здійснювався відповідно до інструктивно — методичних рекомендацій МОН «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях фізичної культури в закладах дошкільної освіти» від 12.12.2019 року  №1/9-765.

Контроль здійснювала медична сестра старша Апаєва В.І. та вихователь-методист Кисленко С.Г. Комплексні медико-педагогічні заходи включали оцінку стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, функціональні можливості і динаміку формування рухів дітей;  оцінку санітарно-гігієнічного стану   проведення занять з фізкультури; аналіз планів роботи інструктора, педагогів, змісту занять з фізкультури, дотримання методики проведення;  профілактика травматизму;  моніторинг ефективності організації фізичного виховання у закладі.  Вивчення показало: відповідність фізичного навантаження до функціональних можливостей дітей, структуру заняття побудовано раціонально. Заняття проходять динамічно, з емоційним настроєм дітей за рахунок ігрової мотивації та різного способу організації дітей. Моторна щільність занять становила від 70% до 85%, яка змінюється залежно від дидактичних  цілей. Інструктором Ксєндзовою О.Ю. пропонуються вправи на всі групи м’язів, вправи з корекції постави, зміцнення зводу стопи. Оксана Юріївна  п’ятий рік поспіль є членом творчої групи  КЗ ЗОІППО Авторської школи «Нова фізична культура нового покоління» (під керівництвом О. Аксьонової), яка плідно працює над розробкою конспектів до програми «Школа розумного руху» та елементи «Нової фізкультури» вносяться в освітній процес.   

       Велика увага  педагогами приділялася питанню щодо формування здорового способу життя, а саме, дбайливого ставлення до свого організму, оволодінням гігієнічними навичками, правилами правильного харчування; вдосконаленню рухової активності дітей: організації рухливих ігор індивідуальним заняттям з удосконалення основних рухів. Вся ця робота проводилася педагогами під час щоденних режимних моментів та під час різних форм активного відпочинку: щомісяця проводилися Дні Здоров’я, розваги та свята. Для охорони психічного здоров’я в дошкільному закладі використовуються наступні прийоми: динамічні фізичні хвилинки, хвилинки релаксації, музичні  паузи, в кожній віковій групі облаштовано куточки психологічного розвантаження та куточки усамітнення. Фізкультурно-оздоровчі заходи відвідуються медичною сестрою Апаєвою В.І. регулярно, картки контролю містять рекомендації вихователям, інструктору з фізкультури щодо організацією рухової діяльності, тощо. Стан фізичного виховання, формування культурно-гігієнічних навичок дітей підлягає систематичному вивченню з боку адміністрації. Результати обговорюються на педагогічних годинах та педагогічних радах.

    Одним з провідних завдань, цього навчального року було дотримання всіх про тиепідемічних заходів.

Порівняльна таблиця захворюваності дітей

 

 

рік

Кількість дітей

 

Пропущено днів через хворобу Пропущено днів через простудні захворювання Кількість випадків захворювань усього Кількість випадків простудних захворювань Кількість дітей які не хворіли Індекс здоров’я
усього на 1 дитину усього на 1дити

ну

усього на 1 дитину усього на 1 дитину
2020 270 3502 5,3 2755 4,1 231 3,4 205 3,1 58 21,4
2021 248 1293 4.3 1020 3,4 171 4,1 150 3,1 54 21,7

Відвідуваність за період 2021 року склала 49,7% . Наведені в таблиці дані свідчать про те, індекс здоров’я в цьому році він збільшився. Важливо зазначити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних правил у закладі  зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

Соціальний супровід дошкільників здійснював соціальний педагог Яценко В.В. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає необхідну інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, висвітлено на сайті закладу.

Робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій проводилась за 4-а напрямками:

 1. Виявлення та здійснення обліку дітей пільгового контингенту;
 2. Просвітницька робота з батьками з роз’яснення прав сімей пільгового контингенту (консультативна допомога батькам та особам, що їх замінюють).
 3. Створення належних умов щодо розвитку дітей пільгового контингенту (психолого-педагогічна допомога сім’ям, консультації вихователів, психолога, залучення дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків на пільгових умовах, проведення корекційної роботи з метою повноцінного розвитку дітей пільгового контингенту).
 4. Надання державної матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту: (46 дитини пільгових категорій та 66 дітей з важкими вадами мовлення) отримували безкоштовне харчування).

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено банк даних дітей пільгових категорій.

Упродовж 2020 — 2021 н.р. в ЗДО виховувалось та навчалось дітей пільгових категорій,   а саме:

Категорія дітей Кількість дітей
дітей-сиріт
дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування
вимушені переселенці 3
дітей з малозабезпечених родин  7
дітей з багатодітних родин 28
діти-інваліди 4
дітей військовослужбовців  Операції Об’єднаних Сил 4
дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
напівсиріт
інші категорії (діти з порушення мовлення)  66

Соціальним педагогом Яценко В.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми пільгових категорій. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Сім’ям надавались необхідні консультації. Для категорії цих дітей організовано пільгову оплату за харчування.

Родини, діти яких не відвідують дошкільний заклад, залучаються до співпраці шляхом запрошення на масові заходи ДНЗ.

 

 

 Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування  здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку» з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах   НАССР.

            У дошкільному навчальному закладі організовано 3-х разовий режим харчування. Усього харчувалося 248 дитини, з них 48 дитини раннього віку, 200 дітей дошкільного віку. І

 66- дитини спеціальних груп для дітей з вадами мовлення;

 28 — дітей з багатодітних сімей;

 4 — дітей батьків учасників ООС;

 7- дитини з малозабезпечених сімей;

 3 — вимушені переселенці;

 4 — дітей мають інвалідність.

Продукти харчування та продовольчу сировину впродовж 2020-2021 навчального року постачали регулярно. Забезпечуються вимоги щодо постачання продуктів харчування та продовольчої сировини. Продукти харчування та продовольча сировина приймаються комірником Колодяжною І.В у присутності медичної сестри Апаєвої В.І. Проводиться постійний контроль за якістю приготування їжі.  Аналіз виконання натуральних норм показав, що в цілому харчування дітей було раціональним, різноманітним, збалансованим. На 100 % виконано норми на масло вершкове, олію,  яйця, картоплю та цукор. Не в повному обсязі  виконано норми на інші продукти харчування, зокрема м’ясо, молоко, риба, сік,  фрукти, овочі, сир кисломолочний, сир твердий. Порівняльний аналіз показників виконання натуральних норм з основних продуктів наведено в таблиці

 Порівняльний аналіз показників виконання натуральних норм з основних продуктів наведено в таблиці:

Найменування Норма 2019-2020 2020-2021
% %
м’ясо 60 89 98
100 90 98
риба 20 91 95
45 98 96
масло вершкове 12 100 100
21 100 100
молоко 350 74 81
400 78 83
олія 6 100 100
9 100 100
сир кисломолочний 35 77 91
45 80 93
сир твердий 3 86 100
5 88 100
яйця 10 100 100
20 100 100
фрукти 45 79 91
100 81 96
овочі 180 89 92
230 91 93
картопля 130 100 100
190 100 100
сік фруктовий 50 77 92
70 81 97
цукор 35 100 100
45 100 100

Стан організації харчування заслуховувався на засіданнях ради з харчування, ради ДНЗ.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби

Організація роботи із сім’єю

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19) всі заходи  щодо взаємодії з родинами вихованців  відбувалися через  онлайн-сервіси, ресурси та платформи, а саме:
— соціальна група «ЗДО № 175» у мережі  Facebook;
— Google Classroom ( на цій платформі зв’язок з батьками вихованців, які мають порушення мовлення;
— «Дошколярик»  YouTube-канал закладу;
—  платформа Zoom ( проведення  онлайн- зборів);
— сайт закладу  https://www.olenka.zp.ua 

            Перевагами  такої комунікації є: доставка потрібної інформації батькам, постійний зворотній зв’язок з родинами. Також проводилося індивідуальне консультування в мережі Viber. Проводячи опитування батьків із застосуванням сервісів  Google Форми, ми з’ясували, що більшість наших вихованців, знайомляться з матеріалами в вечірні години. Найбільше дітям подобаються саме відеоматеріали. У закладі протягом навчального  відбулися  заходи, а саме – організовано онлайн виставку творчість дітей «Разом з батьками»  на тему: « Друге життя речей! (поробки бросового матеріалу)  флешмоб (дистанційна робота) «Одягни вишиваночку», де переможцем стала середня група «Квіточки» з роботою «Хай всі знають, що родина любить неньку — Україну!  у конкурсі взяло участь понад 10 родин наших вихованців. Ця робота була представлена
на районний етап обласного фестивалю — виставки методичних розробок для закладів дошкільної освіти «Україна — рідний край: батьки завжди поруч», де посіла ІІ місце. За підсумками фестивалю вона пройшла на обласний етап, посіла ІІІ місце. 22 квітня 2021 року  до Дня Довкілля та Дню Землі було проведено челендж серед батьків та педагогів. Батьки активно відгукнулися  та завдяки цій формі роботи багато зелених насаджень з’явилося на території закладу. Перебіг подій  висвітлено у соціальній групі «ЗДО № 175» у мережі  Facebook.

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Організація роботи здійснюється відповідно Закону України «Про освіту»  від 05.09.2017 № 2145-VIII, листа МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», а також за наказами ЗДО № 175.

Наказом по закладу призначено відповідальних за організацію роботи ЗДО з охорони праці. Розроблено план заходів щодо організації роботи з охорони праці на навчальний рік, щодо попередження дитячого і дорожнього травматизму.

Робота колективу  з даного напрямку будується на основі Базового компоненту  та спрямовано на формування елементарної життєвої компетенції вихованців, а саме вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі – навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях.

Серед актуальних проблем, які сьогодні вирішує заклад освіти, є завдання з формування у дошкільників навичок безпечної поведінки. На виконання плану заходів щодо попередження дитячого травматизму у період було організовано та проведено «Тижні безпеки дитини» у термін з 16.09.2020 по 21.09.2020 року та з 19.04 2021 по 23.04.2021року.  Метою цих заходів відпрацювання правильної поведінки учасників освітнього процесу під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Тижні було наповнено змістом освітньої роботи з дітьми: тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, конструктивно-будівельні, читання творів художньої літератури відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки.17 вересня 2020 року — День рятувальника. В цей день у закладі пройшло практичне заняття з евакуації дітей та працівників з приміщення закладу. Метою було відпрацювання правильної послідовності дій учасників освітнього процесу під час екстремальних ситуацій та надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру  У період з 17 травня 2021 року  по 21 травня 2021 року  в закладі було проведено  Тиждень безпеки дорожнього руху. Метою проведення — посилення профілактики дорожньо-транспортного травматизму дітей.  В рамках проведення заходу  діти знайомилися з правилами поведінки на дорогах, громадському транспорті, розглядали ситуації, які можуть виникнути.   Навчання правилам дорожнього руху- це життєва необхідність, тому це завжди актуально !!! Всі події проведення вищезазначених заходів висвітлено на  сайті та соціальній групі «ЗДО № 175» у мережі  Facebook.

  За період 2020-2021 навчального року у дошкільному закладі випадків травмувань вихованців під час освітнього процесу не було. Випадків травмування з працівниками  на робочому місці не зафіксовано.

 

 5.Залучення педагогічної та батьківської громадськост. Аналіз звернень громадян.

Безпосереднє керівництво ДНЗ №175 здійснює директор Яценко О.В. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

— Рада ДНЗ

— профспілковий комітет

— педагогічна рада       

— загальні збори  

— комісія з ОП

Управлінські рішення та дії директора ДНЗ поточного року були  спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності коллективу, виконання річних завдань:

 • комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • організація заходів з підготовки реалізації проектів освітньому процесі;
 • організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї. Продовжено роботу «Школи батьківства»;
 • колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня 2013 року працює власний веб-сайт. Працівники розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, і залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 • організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийому директора ДНЗ були 83 особи. Головним питанням, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;
 • організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Кращі працівники були відзначенні грамотами;
 • організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні збори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протидія шахрайствам

MRIYA-стань воїном кіберфронту